Glaesir 8 Juli

Nu har eksemen dragit igång på rik­tigt hos Glaesir och likt förra året verkar det ta kroppen värst. Mulen har börjat få lite sår och därför ska jag kolla med bonden om han kan ta och slå bort smör­blom­morna i hagen. Jag fick ett tips här om att det kan vara smör­blommor som ger en aller­gisk reak­tion, länk till detta finns på som­ma­rek­sems face­book­sida. Det har dock snabbt lugnat sig med hyd­ro­kor­tison salva och vår “spe­cial” zink­pasta. Svansen är skavd men inga sår. I man­kam­mens mörka del finns sår men inte i den vita delen.
Vissa för­änd­ringar har gjorts i pro­dukt­för­rådet. På kroppen är det lite svårt att smörja med olja så istället skaf­fades en salva från PROB. Vi testar även deras deo nu då den andra sprayen tagit slut.Kommentarer inaktiverade.