Vill du delta 2015?

Jag har fått inspi­ra­tion igen att dra igång en ny omgång blog­gare. Är du sugen på att vara med? Det som pro­jektet går ut på är att ett antal per­soner en gång i månaden upp­da­terar med bilder (enligt en mall som man får av mig) och kort text om hur insekts­trycket varit, och hur hästen skötts+resultatet av det (typ bättre eller sämre).

Jag vill att du som deltar kan kom­pri­mera dina bilder själv och leve­rera dem i lagom stort jpg eller png-format enligt satta mått. Det under­lättar jät­te­mycket! Det under­lättar också om du har ok dator­vana och antingen redan kan han­tera word­press, eller har hyfsat lätt att lära dig nya datorprogram.

Alla är väl­komna, det vik­tiga är att man orkar säsongen igenom så att det inte rinner ut i sanden efter ett tag och blir trå­kigt att följa bloggen. För de flesta kommer det alltså att handla om ett pre­sen­ta­tions­in­lägg, och sedan 4–6 upp­da­te­ringar innan det är dags för upp­sum­me­ring av hur eksem­sä­songen varit.

Det är väl­digt bra om hästar med svårt eksem kan delta. Det är inte nöd­vän­digt att det är islands­hästar. Kon­takta mig på  info@sommareksem.se Man skall också bidra med en pre­sen­ta­tion av hästen och hur den har mått tidi­gare år och gärna hur den skötts då. Ju fler del­ta­gare desto bättre.

/Lisa Mört­berg